Úspěch i neúspěch pocházejí taky z myšlení!

Zahájil jsem mentální trénink hokejistů, který dává příležitost dál rozvíjet a zvyšovat sportovní výkon. Trénink je vhodný pro všechny kategorie hokejistů profesionály, amatéry i děti od 10 let. Netrénuji  tělo, ale  hlavu. Jsem i trenér ledního hokeje s  dlouholetou praxi u všech kategorií, a dobře vím, co dělá s hokejistou zanedbaná mentální příprava. Ve většině případů hledají hokejisté pomoc, až tehdy, když sportovec selže a nenachází žádné chyby v kondiční a taktické přípravě. Přitom je ideální hledat rezervy k získávání převahy nad ostatními, pravidelným mentálním tréninkem. 

Je to příležitost pro všechny hokejisty!

Chuť, na sobě pracovat je mezi hokejisty oblíbena. Mentální příprava je však často zanedbávána. Všichni pochopili, že tato investice do sebe, je dnes nutností. Konkurence v hokeji je dnes velká a mentální trénink umožní, najít rezervy v psychické složce výkonu.Tedy dosáhnout cílového stavu, kdy hokejista podává v soutěži svůj nejlepší výkon.

HOKEJ JE O HLAVĚ !


Věřím , že i Ty mě oslovíš a znásobíš svůj výkonnostní potenciál.

Mgr. Luděk Vojáček

Diplomovaný psycholog a pedagog, trenér ledního hokeje licence A FTVS UK Praha, Mentální kouč, certifikovaný agent CSLH.