Mentální Kouč

 

Pro všechny sportovce, kteří chtějí zvýšit výkonnost nebo něco zlepšit.

Mentální kouč pro sportovce profesionály, amatéry, trenéry, mládež, děti i jejich rodiče.

Mentální kouč pro sportovce, kteří mají pocit, že potřebují zlepšit komunikaci a vztahy s spoluhráči, trenéry, vedením.

Mentální kouč pro sportovce, kteří potřebují více rozvinout svůj potenciál, posílit svoje silné stránky a odstranit rezervy.

Mentální kouč pro sportovce, kteří jsou ochotni pracovat na svém rozvoji.

Mentální kouč pro sportovce, kteří jsou připraveni stanovit si své sportovní a osobní cíle a tvrdě pracovat na jejich dosažení.

Mentální kouč pro sportovce, kteří jsou schopni se vzdát postupů a myšlenek, které nefungují, a nahradit je něčím novým.

 

Úspěch i neúspěch pocházejí taky z myšlení!

Mentální příprava sportovců, dává příležitost dál rozvíjet a zvyšovat sportovní výkon. Příprava je vhodný pro všechny kategorie sportovců profesionály, amatéry i děti od 10 let. Netrénuji  tělo, ale  hlavu. Jsem i agent a trenér ledního hokeje s  dlouholetou praxi u všech kategorií, a dobře vím, co dělá s hokejistou zanedbaná mentální příprava. Ve většině případů hledají hokejisté pomoc, až tehdy, když sportovec selže a nenachází žádné chyby v kondiční a taktické přípravě. Přitom je ideální hledat rezervy k získávání převahy nad ostatními, pravidelným mentálním tréninkem. 

Je to příležitost pro všechny, měj svého mentálního kouče!

Chuť, na sobě pracovat je mezi sportovci oblíbena. Mentální příprava je však často zanedbávána. Všichni pochopili, že tato investice do sebe, je dnes nutností. Konkurence v sportuje je dnes velká a mentální trénink umožní, najít rezervy v psychické složce výkonu.Tedy dosáhnout cílového stavu, kdy sportovec podává v soutěži svůj nejlepší výkon.

S P O R T  J E  O  H L A V Ě !                H R A J E T E   H L A V O U !


Věřím , že i Ty mě oslovíš a znásobíš svůj výkonnostní potenciál s novým mentálním koučem.

Mgr. Luděk Vojáček

Diplomovaný psycholog a pedagog, agent , trenér ledního hokeje licence A FTVS UK Praha.

 

 

 

Společně to dokážeme!

Kdykoliv budeš potřebovat a i online!