Psychotrénink

V tréninku se stále více upřednosťuje kondiční, technická a taktická příprava, ale osobnost sportovce a psychická příprava sportovce zůstává v pozadí.

Tohle chci změnit u sportovců,kteří chtějí zvyšovat svoji sportovní výkonnost tak, aby v utkání /závodě/ uvolnili všechnu natrénovanou kapacitu.

Každý psycholog má své metody a postupy. mám je i já, pro Tebe! Zvolím tu nejvhodnější kombinaci, a nasměřuji tě k cestě za úspěchem.

Obecně platí:

Úspěšnost psychologického tréninku spočívá v dodržování následujících principů :

Dobrovolnost

Zda se sportovec rozhodne v potížích pro psychologický trénink je jeho věc. Svobodná vůle je přímou cestou k vlastnímu potenciálu.

Pochopení

Sportovci, kteří se rozhodnou pro psychologický trénink , by ho nejdřívě měli pochopit v celku a porozumět mu. Kdo porozumí smyslu

a účelu jednotlivých cvičení, dokáže vnitřně převést trénink do praxe.

Důvěra

Důvěra v psychologický trénink, v jeho účel a smysl je základem jeho úspěšného osvojení. Silná důvěra umožňuje soustředit všechny

síly k jednomu cíli.

Individuálnost

Stanovit trénink podle potřeby sportovce.Záleží na tom, nakolik jsou přizpůsobena osobnosti sportovce, jeho zkušenostem a postojům,

stejně jako okamžitému rozpoložení.

Ukázněnost

Má.li vést trénink k úspěchu, musí být dlouhodobý a stát se zvyklostí.

Cvičení

Psychologický trénink spočívá v systematickém nacvičování až k úplnému zvládnutí cvičení. Jsou li výsledky v tréninku, lze cvičení

použít i v soutěži.

Integrace

Psychický a fyzický trénink jdou ruku v ruce. to znamená, že jsou v souladu.

Vedení

Předpokladem kvalitní spolupráce je vzájemná důvěra mezi sportovcem a poradcem.

Úspěch

Úspěšnost psychologického tréninku se projeví ve stabilitě duševní rovnováhy a v optimální výkonnosti. Předpokladem je ovšem dobrá

tělesná zdatnost. Zkušenosti ukazují, že psychologická příprava je velice prospěšná.

A jaká je Tvoje psychická kondice?